Startsidan  |   Kontaktinformation  |   2024-07-19 01:19

Hej och varmt välkommen till eScreen!

Här kan du testa dina alkohol- och drogvanor. Du kan också följa dina vanor över tid och fylla i en personlig elektronisk dagbok. Om du ligger i riskzonen för att utveckla alkohol- eller drogrelaterade problem, får du förslag på vad du kan göra för att minska risken.

Karolinska Institutet lanserarade eScreen i samarbete med Beroendecentrum Stockholm och UngaKRIS. Forskare på Karolinska Institutet dokumenterar användningen av eScreen. Resultaten kommer att ge kunskap om hur en sådan hemsida kan användas självständigt eller som komplement till andra vårdinsatser.

Etisk info

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta ditt deltagande. All information som forskarna får från dig kommer att hanteras under sekretess (tystnadsplikt). När alla uppgifter sammanställs kommer ingen att kunna utläsa vad just du har svarat eller vilka uppgifter som gäller just dig.

Instruktioner

Du kan alltid logga in på eScreen.se. Här har du möjlighet att fylla i ett frågeformulär på 10 frågor om alkoholvanor och ett på 11 frågor om drogvanor. Det tar ca 5-7 minuter att fylla i varje formulär. Om du ligger i riskzonen för alkohol- eller drogrelaterade problem, bör du också fylla i de fördjupade alkohol- och drogtesterna. Då får du veta mer om vad du får ut av alkohol eller droger, samt på vilket sätt alkohol eller droger minskar din livskvalité.

Direkt efter att du har fyllt i formulären får du också veta vad du kan göra för att förändra dina egna alkohol- eller drogvanor så att du får bättre fysisk och psykisk hälsa.

Demonstration